Avís legal

1. Identitat del titular de la web
Per acomplir a l’establert en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular:
Buidatge Pisos Barcelona

3. Ús correcte del lloc web
Les presents condicions (d’ara endavant anomenat Avís legal) tenen per objecte regular l’ocupació d’aquest lloc web que el seu titular posa a la predisposició del públic en la present URL. La utilització del lloc web per un tercer li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena per la dita usuària, de totes les condicions que s’incorporen en el present Avís legal. El titular del web pot oferir a través del web, serveis o bé productes que podrà trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, conforme els casos, reemplacen, completen i/o alteren les presents condicions, i sobre les quals es notificarà a l’usuari en tots i cada cas específic.

3. Ús correcte del lloc web
L’usuari es compromet a utilitzar la web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari es força a no usar el web o els serveis que es prestin a través d’ell amb finalitats o bé efectes il·legals o contraris al contingut del present Avís legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o bé que de qualsevol forma pugui danyar, incapacitar o espatllar el web o bé els seus serveis, o impedir un normal gaudi del web per altres usuaris. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, trastocar, incapacitar o bé, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o bé documents electrònics i altres que es trobin a la present web.

L’usuari es compromet a no obstruir l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics mitjançant els quals el titular del web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o bé generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o bé qualsevol altre dispositiu lògic o bé seqüència de caràcters que causin o bé siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del web o de tercers.

4. Publicitat
Una part del lloc web pot acollir continguts promocionals o ben estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix amb les lleis que en tots i cada cas puguin ser aplicable. El titular del web no serà responsable de qualsevol fallada, imprecisió o bé irregularitat que puguin contenir els continguts promocionals o bé dels patrocinadors. En qualsevol cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts promocionals inserits en aquest lloc web poden dirigir-se a la propera adreça de correu electrònic: info@vaciadopisosbarcelona.net

5. Propietat intel·lectual i industrial
Tots i cadascun dels drets de propietat industrial i també intel·lectual d’aquest lloc web i els elements continguts exactament el mateix i a les seves pàgines web (inclosos, amb caràcter enunciatiu que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logotips, continguts, imatges, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, bases de dades i altres elements que apareixen a la web), tret que s’indiqui l’oposat, són titularitat exclusiva del titular del web o bé de tercers.

En aquest sentit, el titular d’aquest lloc web fa expressa reserva de tots i cadascun dels drets. De la mateixa manera, tots i cadascun dels noms comercials, dominis, marques o bé signes propis de qualsevol tipus continguts en el lloc web i les seves pàgines webs estan protegits per la llei. El titular del web no lliura cap gènere de llicència o bé autorització d’ocupació pública i/o comercial a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i també industrial o bé sobre qualsevol altre dret relacionat amb aquest lloc web, les seves pàgines webs i els serveis oferts exactament les mateixes. L’usuari únicament podrà accedir a semblants elements i serveis per a la seva ocupació personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la utilització de la totalitat o bé una part dels continguts d’aquesta pàgina web amb propòsits públics o ben comercials, la seva distribució, comunicació pública, incloent-hi la modalitat de posada a predisposició, com la seva modificació o pertorbació tret que para això es compti amb l’exprés consentiment i per escrit del titular del web. Per aquesta raó, l’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i generalment, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o bé una part dels continguts d’aquest lloc web forma una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del titular del web o bé del titular exactament els mateixos.

6. Accés
L’accés a la web per la part dels usuaris té caràcter lliure i gratis. No obstant això, certs serveis i continguts oferts per Buidat Pisos Barcelona o ben tercers a través del lloc web poden trobar-se subjectes a la contractació anterior del servei o bé producte i al pagament d’una quantitat de diners en la manera que es determini. Quan calgui que l’usuari es registri o bé aporti dades personals per poder accedir a certs serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels usuaris serà aplicable el preparat en aquest Avís legal. Es prohibeix la contractació de productes i serveis a través del lloc web per la part de menors legal, havent d’aconseguir adequadament i per endavant, el permís dels seus progenitors, tutors o ben representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que realitzin els menors a càrrec seu, de conformitat amb la normativa en vigor.

7. Règim de responsabilitat
7.1. Responsabilitat per l’ús de la web
L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o bé dels perjudicis que pugui ocasionar per la utilització del web, quedant el titular del web, els seus associats, empreses del grup, col·laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol tipus de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari. El titular del web emprarà tots i cadascun dels esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent al web, no obstant això, el titular del web no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles imprecisions i/o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquesta web. L’usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o ben extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del web basada en la utilització per l’usuari del web. Si escau, l’usuari assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats al titular del web amb motiu de tals reclamacions o bé accions legals.

7.2. Responsabilitat pel funcionament la web
El titular del web exclou tota responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes al titular del web. Així mateix, el titular del web així mateix exclou qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobre càrrega en les línies telefòniques o en Internet, com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del control del titular del web. El titular del web està facultat per suspendre provisionalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web en ocasió d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

7.3. Responsabilitat per links
Els links o links continguts de la web poden conduir a l’usuari a altres webs gestionats per tercers. El titular del web rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació que es trobi fos del web, ja que la funció dels links que apareixen és solament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema específicament. El titular del web queda exonerat de tota responsabilitat pel correcte funcionament de tals links, del resultat aconseguit a través d’aquests links, de la veracitat i legitimitat del contingut o bé informació a la qual es pot accedir, com dels perjudicis que pugui patir l’usuari per raó de la informació oposada a la web enllaçada.

8. Continguts generats per l’usuari
8.1. En el cas que l’usuari mani continguts de qualsevol tipus al lloc web, exactament el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho de manera lliure, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o bé qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter reservat i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

8.2. L’usuari reconeix acceptar la responsabilitat i deixarà indemne a Buidatge Pisos Barcelona per qualsevol dany derivat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, aconseguint aquesta responsabilitat sense cap limitació l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta. Buidatge Pisos Barcelona es reserva la capacitat de decidir la divulgació o publicació dels continguts manats per l’Usuari.

9. Política respecte a les dades personals obtingudes a través del web
9.1. A través de formularis
Sense perjudici del previst en l’indicat en tots i cadascun d’ells dels formularis del lloc web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal està autoritzant de manera expressa al titular del web, sense perjudici de les especificacions que es puguin trobar en tots i cada formulari, al tractament de les seves dades personals per a les properes finalitats:

  • Efectuar l’administració dels comentaris que l’usuari realitzi sobre el contingut de la present web, sempre i a tot moment sota els termes i condicions establerts en el present avís legal.
  • Fer-li arribar la informació d’ofertes i serveis que es creen del seu interès.

El titular del web incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un arxiu titularitat del mateix correctament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades.

9.2. Confidencialitat
El titular del web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los de forma reservat i adoptarà les mesures precises per eludir la seva pertorbació, pèrdua, tractament o bé accés no autoritzat, tenint en compte en tot instant de l’estat de la tecnologia.

10. Modificacions de les condicions d’ús
El titular del web es reserva el dret a alterar, desenvolupar o actualitzar a qualsevol moment i sense anterior notificació les condicions d’ocupació del present web. L’usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en l’instant en què accedeixi al web, per la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquestes condicions d’ús.

11. Legislació aplicable i competència jurisdiccional
Totes les polèmiques o bé reclamacions sorgides de la interpretació o bé execució del present Avís legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili del titular del web.

Call Now ButtonLlamar